Tjänster & Produkter

Relaterat till Samfälligheter

Vi levererar register över samfällighetsföreningar, dess styrelsemedlemmar, medlemsfastigheter, m.m. Gå vidare genom att välja det alternativ nedan som passar bäst in på just era behov.

Sitter du i styrelsen för en samfällighetsförening?

Då har vi ett par tjänster som kan komma att underlätta ert styrelsearbete för en lång tid framöver! Läs mer om våra tjänster för samfällighetsföreningar här...

Läs mer »

Samfällighetsföreningar & dess Styrelsemedlemmar

Beställ register över samfälligheter inom ett visst geografiskt område med adresser till styrelsemedlemmar...

Läs mer »

Samfällighetsföreningar & dess Medlemsfastigheter

Beställ register över taxerade eller lagfarna ägare till fastigheter som igår i en eller fler samfälligheter...

Läs mer »


Fastighetsinformation

Beställ skräddarsydd fastighetsinformation om samfälligheter och medlemmar i samfälligheter med andelstal, areal...

Läs mer »

Ändra uppgifter

Sitter ni i en samfällighet och behöver ändra uppgifter?...


Läs mer »

Gratis information

Söker gratis information om samfälligheter?...


Läs mer »