Om oss

Varumärken & samarbetspartners

Sveriges Fastighetsregister

Här kan ni beställa fastighetsinformation från Sveriges alla olika fastighetsregister. Sveriges Fastighetsregister levererar register med t.ex. taxerad ägare, lagfaren ägare, bostadsrättshavare m.fl. Använd guidad sökning eller få hjälp med urvalet via personling service. Leverans i Excelformat, även adressetiketter.
Läs mer »


BRF-registret

Innehåller uppgifter om Sveriges bostadsrättsföreningar, styrelsemedlemmar, boende i föreningarna, antal lägenheter, byggår mm. Registret finns att beställa för olika geografiska områden eller som ett heltäckande register. Även oäkta bostadsrättsföreningar finns att beställa. Leverans i Excelformat, även adressetiketter.
Läs mer »


YouKnowWhat AB

Företag baserat i Gävle, med lång erfarenhet av webb -och Windowsutveckling. Hjälper sina kunder att utveckla skräddarsydda lösningar avsedda att uppmärksama och förbättra rutiner i verksamheten. Företaget skapar främst sina lösningar med Microsoft ®-baserade tekniker såsom ASP.Net, WinForms, C #, MSSQL med mera.
Läs mer »


Om Samfällighetsregistret.se

Samfällighetsregistret.se” är ett varumärke som Fastighetsregistret i Gävle AB driver och marknadsför. Fastighetsregistret i Gävle AB är beläget i centrala Gävle och startade verksamheten 2010.

Vi jobbar med fastighetsrelaterad information och geodata i många former och kombinerar register för att få fram unika målgrupper till våra kunder. Vi levererar adresser över b.la. samfällighetsföreningar, medlemsfastigheter, gaturegister, koordinater, lagfartsinformation, taxeringsinformation, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare med mera. Andra varumärken som vi står bakom är Sveriges Fastighetsregister samt BRF-registret.