Nyttiga länkar

Varumärken & samarbetspartners

Sveriges Fastighetsregister

Här kan ni beställa fastighetsinformation från Sveriges alla olika fastighetsregister. Sveriges Fastighetsregister levererar register med t.ex. taxerad ägare, lagfaren ägare, bostadsrättshavare m.fl. Använd guidad sökning eller få hjälp med urvalet via personling service. Leverans i Excelformat, även adressetiketter.
Läs mer »


BRF-registret

Innehåller uppgifter om Sveriges bostadsrättsföreningar, styrelsemedlemmar, boende i föreningarna, antal lägenheter, byggår mm. Registret finns att beställa för olika geografiska områden eller som ett heltäckande register. Även oäkta bostadsrättsföreningar finns att beställa. Leverans i Excelformat, även adressetiketter.
Läs mer »


YouKnowWhat AB

Företag baserat i Gävle, med lång erfarenhet av webb -och Windowsutveckling. Hjälper sina kunder att utveckla skräddarsydda lösningar avsedda att uppmärksama och förbättra rutiner i verksamheten. Företaget skapar främst sina lösningar med Microsoft ®-baserade tekniker såsom ASP.Net, WinForms, C #, MSSQL med mera.
Läs mer »


Länkar relaterade till samfälligheterer & fastighetsinfo

Här hittar ni länkar till tjänster med gratis information.

Sveriges Fastighetsupplysning

Letar ni uppgifter om enskilda fastigheter? Detta kan Sveriges Fastighetsupplysning hjälpa till med.

Besök webbsidan »


Lokala lantmäterimyndigheter

Det finns 104 st lokala Lantmäterietmyndigheter runt om i landet. Var dessa finns och kontaktuppgifter till dessa hittar ni då ni besöker denna webbsida.

Besök webbsidan »


Riksarkivet

Hos Riksarkivet kan du söka dokument från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, organisationer som enskilda. I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Arkiven kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer.

Besök webbsidan »


Boverket

Ibland kan det vara värdefullt att nå ut till fastighetsägare vars bostäder har en viss typ av uppvärmning. Information om typ av uppvärmning finns inte att få annat än hos Boverket, i bästa fall. Dom har denna information, men det råder osäkerhet kring vilka som kan få tillgång till denna information. För örvrigt har dom information om Samhällsplanering, Byggande, Boende, Bidrag och garantier samt Lag och rätt.

Besök webbsidan »


Privata hyresvärdar

Adresser och kontaktuppgifter till privata hyresvärdar.

Besök webbsidan »