Tjänster & Produkter

Register över medlemsfastigheter

Nedan kan ni beställa en offert på register över medlemsfastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter. Efter att ni fyllt i formuläret och skickat in förfrågan görs en sökning på de kriterier ni anget och en offert skickas till er med information om hur många träffar det blir, vilket information vi kan leverera och vad priset för registret blir om ni skulle välja att beställa ut uppgifterna.

OBSERVERA att sökningen är helt kostnadsfri och inte bindande på något sätt. När ni mottagit offerten (via e-post) avgör ni själva huruvida ni vill beställa registret eller ej.

Adresserna levereras som standard med följande information:

 • Org/Personnr
 • Juridisk form
 • Firmanamn
 • Aviseringsnamn
 • Förnamn
 • Kvinnonamn
 • Tilltalsmarkering
 • Mellannamn
 • Efternamn
 • Andel
 • C/O Adress
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • PostNr
 • Postort
 • Utlandsadress 1
 • Utlandsadress 2
 • Utlandsadress 3
 • Utlandsadress 4
 • Land
 • Samfällighetsförening
 • Andel i gemensamhetsanlägging

Fastighetsknuten information i form av tillval:

 • Fastighetsbeteckning
 • Län fastighet
 • Kommun fastighet
 • Församling fastighet
 • Typkod
 • Antal adresser
 • Gatuadress fastighet
 • Postnr fastighet
 • Postort fastighet

Vill ni se ett exempel?
Hämta då demonstrationsfil via denna länk.

Typ av samfällighetsförening & Geografiskt område

Välj vilken typ eller vilka typer av samfällighetsföreningar som ni är intresserade av. Välj sedan geografikst område.

Typ av samfällighetsförening:

Typ av register (ändra eller lägg till) samt leveransformat som önskas

Vi vill att registret inkluderar följande:

Välj ett eller flera alternativ. Väjer ni bägge så får ni två separata filer, dvs. en lista på samfällighetsföreningar samt en lista med medlemsfastigheter.


I de fall ni valt bägge alternativen/registertyperna (ovan), och vill att eventuella tillval (till höger) endast ska gälla för en av dessa, uppge då detta i formuläret (nedan).

Ex. kanske ni valt både "Samfällighetsföreningar inkl. styr.medlemmar" samt "Medlemsfastigheter som ingår i samfälligheten", men ni vill endast ha "Självhäftande adressetiketter" för "Samfällighetsföreningar inkl. styr.medlemmar".

Vi önskar adresserna i följande format:

Som standard så levereras alltid adressfilerna i Excel-format. Sedan har man möjlighet att komplettera med tillvalen. Man kan alltså inte bara beställa tillvalen, utan att köpa ut adressfilen.En samfällighetsförening eller medlemsfastighet per blad (beroende på vilken produkt som beställts), där varje rad motsvarar de kolumner som ingår i Excel-dokumentet.

*Tillvalen är bägge fysiska produkter som levereras via vanlig post. I samband med att ni ev. tackar ja till offerten har ni möjlighet att uppge leveransadress.

Fyll ikontaktuppgifter nedan:

De fält som vi anser nödvändiga att ni fyller i är markerade med asterix (*).

*Förnamn:
*Efternamn:
*Organisationsnummer:
*Företag/Organisation/Annat:
*E-postadress:
Eventuellt telefonnummer:
Eventuellt textmeddelande: