Tjänster & Produkter

Fastighetsregister (uppgifter om ägare & fastigheter)

Vill ni köpa adressregister med fastighetsinformation? Utöver Samfällighetsföreningsregister kan vi även bistå med ett sådant register.

Läs mer »


Uppgifter rörande enskilda fastigheter

Söker ni uppgifter om enskilda fastigheter? Då är det till Lantmäteriet som ni vänder er.

Läs mer »