Tjänster & Produkter

Tjänster för styrelsearbete

"Vänder sig till er i styrelsen..."

Sitter du i styrelsen för en samfällighetsförening? Då har vi ett par tjänster som kan komma att underlätta ert styrelsearbete för en lång tid framöver!

Läs mer »

Samfällighetsföreningar

"Med kontaktinfo till Styrelsen..."

Beställ register över samfälligheter inom ett visst geografiskt område med adresser till styrelsemedlemmar...

Läs mer »

Medlemsfastigheter

"Nå ut till medlemsfastigheter!"

Beställ register över taxerade eller lagfarna ägare till fastigheter som igår i en eller fler samfälligheter...

Läs mer »


Fastighetsinformation

"Urval efter eget önskemål..."

Beställ skräddarsydd fastighetsinformation om samfälligheter och medlemmar i samfälligheter med andelstal, areal...

Läs mer »

Ändra uppgifter

"Fel uppgifter om er förening?"

Sitter ni i en samfällighet och behöver ändra uppgifter?...


Läs mer »

Gratis information

"Vi vägleder er till gratis info..."

Söker gratis information om samfälligheter?...


Läs mer »